Mötesdagar
Föreningen har som regel möten andra och fjärde tisdagen i varje månad med undantag för juni, juli och augusti då vi sommaruppehåll. I december är det bara ett möte, vanligtvis andra tisdagen, som också är avslut för säsongen. Normalt är första mötet i mars årsmöte.
Även om föreningen har kalenderår för bokföring, medlemsinkassering etc. så är våra möten mer orienterade till skolår eftersom vi håller till i en skola.
Det kommande läsårets möten är som följer.
År 2018 (hösten) är mötesdagarna:
september 11:e och 25:e
oktober 9:e och 23:e
november 13:e och 27:e
december 11:e
År 2019 (våren) är mötesdagarna:
januari 8:e och 22:a
februari 12:e och 26:e
mars 12:e och 26:e
april 9:e och 23:e
maj 14:e och 28:e