Medlem
Om du vill bli medlem i Solna frimärkssamlarförening  så besök gärna nåtot av våra klubbmöten eller kontakta någon i vår styrelse.

Du har många förmåner som medlem i SolnaFSF. Du får:

  • Träffa likasinnade för personliga kontakter
  • Köpa (ingen provision) och sälja (10% provision på våra auktioner
  • Deltaga som säljare/köpare i våra urvalshäften (fn ingen provision)
  • Köpa filatelistiskt materiel (album, insticksböcker, fastsättare etc)
  • till rabatterade priser. Dessutom subventionerar föreningen vart tredje årt ditt inköp av katalog (Facit, Michel eller liknande med 50:-
  • Köpa kaffe med dopp till starkt subventionerade priser vid våra möten
  • En fin jultallrik med dryck till reducerat pri vid vår höstavslutning i december
 
Medlemsavgiften är för närvarande 120:- per år och medlem och 50:- för familjemedlem. Avgiften betalas till plusgiro 13 51 51-9.
Vid betalning så ange i meddelanderutan medlemsnummer, namn, adress, telfonnummer och om så finns även epostadress.