Styrelsen
Styrelsen består av:
Ric Sällsten Ordförande, ordf@solnafsf.se
Sven-Åke Nilsson Vice ordförande
Lars-Olof Magnusson Kassör och Auktionsansvarig
Anders Åkerman Sekreterare
Jarmo Beyer  IT-ansvarig
Carl-Magnus Wiklund Lokalansvarig
Ulf Eliasson
Christer Rothman Suppleant
Jan-Ove Brandt Suppleant
Samtliga styrelseledamöter kan du nå genom att skicka ett mail till info@solnafsf.se och i mailet skriva vem du vill ha kontakt med och i vilket ärende. Du får också mycket gärna ha synpunkter på verksamheten, alla förslag mottages tacksamt.

Senaste årsmötesprotokollet finns här

Senaste verksamhetsberättelse finns här